č.  17/VS/2014 (KP)
uzavřená mezi městem Přeštice a obcí Předenice - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 24.01.2014 Účinnost od: 28.02.2014 Zrušeno: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 2/2014 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 205