č.  12/VPS/92/2008
uzavřená mezi městem Rokytnice nad Jizerou a městem Jablonec nad Nisou - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 03.07.2007 Účinnost od: 07.08.2007 Zrušeno: 01.02.2012
Uveřejněno v č. 1/2008 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 27