č.  101/VPS/TP/5/2007
uzavřená mezi Městem Semily a Obcí Chuchelna - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 20.04.2007 Účinnost od: 25.05.2007 Zrušeno: 01.01.2009
Uveřejněno v č. 4/2007 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 213