č.  22/VS/2018 (KP)
uzavřená mezi městem Zbiroh a obcí Mlečice - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 30.07.2018 Účinnost od: 13.11.2018 Zrušeno: 01.01.2022
Uveřejněno v č. 5/2018 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 227