č.  20/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Chodov a obcí Vintířov - výkon činnosti obecní policie
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 11.11.2003 Účinnost od: 16.12.2003 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 10/2003 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 134