Sdělení  č.  KP01/2008
Krajského úřadu Plzeňského kraje
o stanovení počtu členů Zastupitelstva Plzeňského kraje pro volby 2008
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 23.07.2008 Účinnost od: 23.07.2008
Uveřejněno v č. 3/2008 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 74