Dodatek  č.  37/VPS/Př-TP/33/2021
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Česká Lípa a obcí Blíževedly - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 19.08.2021 Účinnost od: 09.09.2021 Zrušeno: 01.01.2022
Uveřejněno v č. 6/2021 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 159