č.  27/VS/2016 (KP)
mezi městem Klatovy a městem Nýrsko - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 07.03.2016 Účinnost od: 09.04.2016 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 4/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 282