Nařízení  č.  2/2019 (KP)
Rady Plzeňského kraje
o zřízení přírodní památky "Prameniště Kateřinského potoka", jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Oblasti úpravy:
Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;Ochrana přírody a krajiny.;
Schváleno (Vydáno): 29.04.2019 Účinnost od: 08.06.2019
Uveřejněno v č. 4/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 232