č.  82/VS/2011 (KP)
uzavřená mezi městysem Koloveč a obcí Kaničky výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 16.02.2011 Účinnost od: 24.03.2011
Uveřejněno v č. 3/2011 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 207