Nařízení  č.  1/2012 (KK)
Rady Karlovarského kraje
kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2008 a č. 2/2010
Oblasti úpravy:
Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 19.03.2012 Účinnost od: 02.05.2012
Uveřejněno v č. 1/2012 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 3