č.  19/VPS/TP/14/2008
uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Skuhrov - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 17.10.2007 Účinnost od: 23.11.2007 Zrušeno: 01.01.2008
Uveřejněno v č. 1/2008 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 41