č.  7/VS/2017 (KK)
uzavřená mezi městem Mariánské Lázně a obcí Mnichov - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 10.08.2017 Účinnost od: 22.09.2017
Uveřejněno v č. 2/2017 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 26