Dodatek  č.  35/VPS/OP/4/2012
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Turnov a obcí Malá Skála - zajišování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 11.07.2012 Účinnost od: 08.08.2012
Uveřejněno v č. 5/2012 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 290