č.  20/VS/2021 (KP)
uzavřená mezi městem Přeštice a obcí Týniště - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 02.02.2021 Účinnost od: 21.03.2021
Uveřejněno v č. 2/2021 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 196