č.  158/VS/2011 (KP)
uzavřená mezi městem Kasejovice a obcí Hradiště - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 14.09.2011 Účinnost od: 15.10.2011 Zrušeno: 01.01.2023
Uveřejněno v č. 7/2011 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 544