č.  5/VS/2008 (KK)
mezi městem Ostrov a obcí Vojkovice - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 14.12.2007 Účinnost od: 19.01.2008 Zrušeno: 01.01.2009
Uveřejněno v č. 1/2008 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 11