Dohoda  č.  25/VS/2014 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Lomnice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 12.11.2013 Účinnost od: 12.12.2013 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 4/2014 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 127