č.  16/VS/2016 (KK)
mezi městem Mariánské Lázně a obcí Trstěnice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 04.01.2016 Účinnost od: 04.02.2016
Uveřejněno v č. 2/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 90