Obecně závazná vyhláška  č.  5/2006 (KP)
Zastupitelstva Plzeňského kraje
, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Klatovy
Oblasti úpravy:
Územní plánování, investiční výstavba.;
Schváleno (Vydáno): 05.12.2006 Účinnost od: 27.12.2006
Uveřejněno v č. 7/2006 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 246