č.  4/VS/2017 (KK)
uzavřená mezi městem Ostrov a obcí Vojkovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 21.06.2017 Účinnost od: 30.06.2017 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 1/2017 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 12