č.  33/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Tachov a obcí Obora - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 30.01.2019 Účinnost od: 26.02.2019
Uveřejněno v č. 3/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 220