č.  166/VS/2010 (KP)
uzavřená mezi městem Tachov a obcí Zadní Chodov - výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 06.10.2010 Účinnost od: 30.10.2010 Zrušeno: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 5/2010 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 554