Dohoda  č.  13/VS/2012 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Rotava a obcí Šindelová - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 28.12.2011 Účinnost od: 28.01.2012 Zrušeno: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 1/2012 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 81