č.  118/VS/2011 (KP)
uzavřená mezi městem Sušice a obcí Mokrosuky - výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 15.11.2010 Účinnost od: 07.05.2011 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 4/2011 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 295