č.  88/VPS/TP/9/2007
uzavřená mezi Městem Jilemnice a Obcí Bukovina u Čisté - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 14.05.2007 Účinnost od: 21.06.2007 Zrušeno: 01.07.2011
Uveřejněno v č. 4/2007 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 186