Nařízení  č.  5/2006 (KL)
Rady Libereckého kraje
o zřízení přírodní památky "Borecké skály" a jejího ochranného pásma
Oblasti úpravy:
Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;Ochrana ostatních objektů přírody.;Ochranná pásma.;
Schváleno (Vydáno): 12.09.2006 Účinnost od: 16.11.2006
Uveřejněno v č. 5/2006 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 134