č.  1/VS/2007 (KK)
uzavřená mezi městem Chodov a obcí Vintířov - výkon činnosti obecní policie
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 01.12.2006 Účinnost od: 12.01.2007 Zrušeno: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 1/2007 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 3