Dodatek  č.  129/VS/2015 (KP)
č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Horšovský Týn a obcí Mířkov - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 26.10.2015 Účinnost od: 26.11.2015
Uveřejněno v č. 5/2015 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 321