č.  113/VS/2011 (KP)
uzavřená mezi městem Nýřany a obcí Zahrádka - výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 20.04.2011 Účinnost od: 20.05.2011
Uveřejněno v č. 4/2011 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 285