Dohoda  č.  11/VS/2007 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Hájek (uveřejněné v částce 5/2004 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje pod č. 10/VS/2004) - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích - výkon přenesené působnosti na úseku sociálního zabezpečení
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Příspěvek na dopravu.;
Schváleno (Vydáno): 13.12.2006 Účinnost od: 05.01.2007 Zrušeno: 01.01.2011
Uveřejněno v č. 1/2007 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 23