Nařízení  č.  1/2011 (KP)
Rady Plzeňského kraje
, kterým se vydává Požární poplachový plán Plzeňského kraje
Oblasti úpravy:
Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;
Schváleno (Vydáno): 11.05.2011 Účinnost od: 13.08.2011
Uveřejněno v č. 5/2011 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 310