č.  22/VS/2015 (KK)
uzavřená mezi městem Sokolov a obcí Lomnice - výkon činnosti obecní policie
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 29.01.2015 Účinnost od: 01.03.2015 Zrušeno: 01.01.2016
Uveřejněno v č. 2/2015 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 105