č.  65/VS/2010 (KP)
uzavřená mezi městem Město Touškov a obcí Křelovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 09.01.2007 Účinnost od: 23.02.2007
Uveřejněno v č. 3/2010 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 309