č.  13/VPS/PK/5/2016
mezi městem Chrastava a obcí Bílý Kostel nad Nisou - zajišování výkonu činnosti podle zákona o pozemních komunikacích
Schváleno (Vydáno): 23.03.2016 Účinnost od: 21.04.2016
Uveřejněno v č. 3/2016 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 87