č.  12/VPS/TP/2/2018
uzavřená mezi městem Lomnice nad Popelkou a obcí Bradlecká Lhota - zajišování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Schváleno (Vydáno): 01.10.2018 Účinnost od: 07.11.2018
Uveřejněno v č. 7/2018 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 62