č.  107/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Staňkov a obcí Hlohovčice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 20.08.2019 Účinnost od: 17.09.2019
Uveřejněno v č. 6/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 453