č.  5/VPS/32/2010
uzavřená mezi městem Chrastava a obcí Mníšek - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 18.11.2009 Účinnost od: 06.01.2010 Zrušeno: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 1/2010 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 11