č.  173/VPS/TP/31/2015
uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Víchová nad Jizerou - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 15.09.2015 Účinnost od: 13.10.2015 Zrušeno: 01.07.2023
Uveřejněno v č. 8/2015 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 411