Dodatek  č.  16/VS/2016 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Horšovský Týn a obcí Mezholezy - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 26.10.2015 Účinnost od: 01.12.2015
Uveřejněno v č. 1/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 39