č.  60/VS/2019 (KU)
uzavřená mezi městem Terezín a obcí Keblice - výkon činnosti podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 17.09.2019 Účinnost od: 26.10.2019
Uveřejněno v č. 8/2019 Věstníku právních předpisů Ústeckého kraje na straně 259