č.  52/VS/2013 (KP)
uzavřená mezi městem Klatovy a obcí Mlýnské Struhadlo - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 26.06.2013 Účinnost od: 16.08.2013
Uveřejněno v č. 4/2013 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 274