Rozhodnutí  č.  045161/2020/KUSK
Hejtmana Středočeského kraje
o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu
Oblasti úpravy:
Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 18.03.2020 Účinnost od: 18.03.2020
Uveřejněno v č. 2/2020 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 41