Dohoda  č.  9/VS/2014 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Tatrovice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 19.11.2013 Účinnost od: 13.12.2013 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 2/2014 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 84