č.  15/VS/2012 (KK)
uzavřená mezi městem Aš a obcí Hazlov - výkon činnosti obecní policie
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 27.03.2012 Účinnost od: 26.04.2012
Uveřejněno v č. 2/2012 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 91