č.  123/VPS/TP/20/2011
uzavřená mezi městem Semily a obcí Příkrý - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 08.06.2011 Účinnost od: 06.04.2011 Zrušeno: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 3/2011 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 270