Nařízení  č.  9/2011 (KO)
Rady Olomouckého kraje
, kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 7/2011, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje na území Olomouckého kraje
Oblasti úpravy:
Silniční přeprava osob a zavazadel.;Přeprava osob a zavazadel v železniční dopravě.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 08.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Zrušeno: 01.03.2012
Uveřejněno v č. 5/2011 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje na straně 283

zrušeno 1/2012 (KO)