č.  33/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Všeruby a obcí Krsy - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 17.12.2019 Účinnost od: 18.01.2020
Uveřejněno v č. 2/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 97