Nařízení  č.  6/2002 (KP)
Rady Plzeňského kraje
, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany
Oblasti úpravy:
Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 16.04.2002 Účinnost od: 15.05.2002 Zrušeno: 08.06.2013
Uveřejněno v č. 1/2002 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 29

zrušeno 1/2013 (KP)