č.  174/VPS/102/2015
uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Vítkovice v Krkonoších - zajišování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 03.09.2015 Účinnost od: 07.10.2015
Uveřejněno v č. 8/2015 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 413